Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim) 

 

 

 

   Do Grupy Biblijnej należą osoby czytające i rozważające Pismo Święte. W czasie spotkania uczestnicy otwierają umysły i serca na Głos Boga. Spotkania Grupy Biblijnej to czas, gdzie człowiek zaczyna pogłębiać swoją wiarę, zaczyna coś robić lepiej w codziennym życiu, a więc zaczyna żyć tak, jak pragnie tego sam Bóg. 

   Spotkania odbywają się Sali Oazowej (nad zakrystią), we wtorki po Mszy św. wieczornej. Opiekunem jest ks. Krzysztof Czaja.

   Zapraszamy do przyjścia i posłuchania, co Jezus mówi do Ciebie w Piśmie i przez usta pozostałych uczestników kręgu.